Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Cận đại

Đăng bởi hongha83 vào 01/12/2010 03:14

Hát xướng làm chi hỡi quý quan?
Trời làm hạn hán khổ trăm đàng
Nước về Phú Lãng lương tiền tận
Dân mắc cu li cốt nhục tàn
Ngán nỗi con người mà chó ngựa
Ngờ đâu địa ngục ở nhân gian
Kẻ nghèo nước mắt lau không ráo
Hát xướng làm chi hỡi quý quan?


Nguồn: Trần Quý Cáp - chí sĩ duy tân Việt Nam đầu thế kỷ XX, NXB Đà Nẵng, 1995.