Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Ca trù (hát nói)
Thời kỳ: Cận đại

Đăng bởi hongha83 vào 01/12/2010 03:23, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 01/12/2010 03:23

Dân ta nay cực đà như chó
Sao quan còn võng đỏ ngáng ngà?
Thời thế này tài trí bỏ riêng ra
Quyền thế thậm, kim ngân đa mới khá
Dám hỏi mấy người công khanh, hầu bá
Ăn cơm vua, cầm quyền nước, ngồi mà lo những chuyện chi chi?
Dân đồ thán, quốc khuynh nguy
Độc lạc mỗi ngày ca vũ mãi!
Sách có chữ “Xuân lai, xuân bất tái”
Nước mất rồi mua lại được không?
Xâu thuế này cực cả Tây Đông
Lại có chữ “Vị thân gia chi cố...”
Mút lông mèo một lũ u mê!
Mất rồi ngồi đợi trở về!


Nguồn: Trần Quý Cáp - chí sĩ duy tân Việt Nam đầu thế kỷ XX, NXB Đà Nẵng, 1995