Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới tám chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 31/12/2016 09:08

Trong tủi hận ai xưa từng bẻ bút
Xin về đây vách đá đợi đề thơ
Sông thành mây và núi thì hoá ngọc
Buồn như lau cũng một thuở làm cờ


1988

Nguồn: Trần Ninh Hồ, Thấp thoáng trăm năm (thơ), NXB Văn hoá, 1996