Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 23/09/2019 20:19

Non vàng người ngỡ ngoài tranh dạo
Nước xanh thuyền tưởng giữa trời trôi

Dưới gốc thông già gối nậm rượu
Trên nền cỏ áy một lều côi

Thăm thẳm non cao thanh cánh hạc
Chon von đầu núi đại bàng ngơi

Ngựa xe như nước người đâu tá
Ta với riêng ta đã đủ đời?


2010

Nguồn: Trần Ninh Hồ, Những dấu ấn chưa qua (thơ), NXB Hội nhà văn, 2017