Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 06/01/2017 08:41

Biết đến bao giờ mới gặp Tiên
Quá mơ, người nói, viết, huyên thuyên
Hình như Tiên ở miền - thinh - lặng
Nên chúng sinh kia vội toạ Thiền!


1990

Nguồn: Trần Ninh Hồ, Thấp thoáng trăm năm (thơ), NXB Văn hoá, 1996