Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 25/11/2010 04:32

Sao chưa viết được cho em
Những câu thơ của lấm lem cõi người

Những câu thơ tự khóc cười
Những câu thơ của đất trời và em

Những câu thơ viết trong đêm
Không trăng sao chẳng nến đèn nào soi

Cũng không phải mượn ánh trời
Những câu tự sáng tình tôi với người


Nguồn: Trần Ninh Hồ, Lữ thứ với con người, NXB Hội nhà văn, 2004