Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 18/01/2021 19:39

“Ta viết mười trang chữ
Mong được một trang in
Khắc thạch nghìn trang sách
Hồ dễ mấy ai tìm!

Đừng giận người lơ đãng
Đời biết bao nỗi niềm
Ta nghĩ, người đã nghĩ
Người yên, ta chưa yên

Sách in còn tươi mực
Chưa ngừng đã cũ mèm
Chưa chừng vẫn giấy trắng
Mực lại về với... nghiên!”


Không biết ai đã nói
Những điều này bao đêm
Tôi ngoái tàng thư viện
Nắng sớm đã qua thềm...


Viện Hán Nôm, Hà Nội 2013

Nguồn: Trần Ninh Hồ, Những dấu ấn chưa qua (thơ), NXB Hội nhà văn, 2017