Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 17/01/2017 07:26

A, tình yêu!
A, niềm tin!
Nhiều triết gia đã dạy dỗ tôi đấy là những điều nghiêm chỉnh nhất
Và tôi cũng nghiêm chỉnh nhận ra rằng đấy là nơi cần nhiều nhất những đổi thay!


1985

Nguồn: Trần Ninh Hồ, Thấp thoáng trăm năm (thơ), NXB Văn hoá, 1996