Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới sáu chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 17/01/2017 19:57

Ngày ấy ngỡ xa lắm rồi
Có chi đâu mà nhắc lại?
Ta đi dặm đường mê mải
Bao nhiêu mùa mưa, mùa trăng

Mùa trăng em qua thung lũng
Bóng em điệp với bóng cây
Tôi có vầng - trăng - chao - động
Qua thung lũng với ngàn cây

Mùa mưa em về hậu cứ
Dốc cao đến thắt ruột mình!
Dốc nào cũng làm tôi nhớ
Mùa mưa ơi nước trắng rừng!

Trắng rừng lạnh lùa cơn sốt
Những cơn sốt chẳng chia mùa!
Em đi. Tiếng cười trong suốt
Lung linh một trời sao khuya

Ngày ấy ngỡ xa lắm rồi
Sao khiến lòng ta nhớ mãi!
Mùa mưa em về hậu cứ
Em qua thung lũng mùa trăng...


1980

Nguồn: Trần Ninh Hồ, Thấp thoáng trăm năm (thơ), NXB Văn hoá, 1996