Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 22/09/2019 19:09

Cứ ngỡ anh chưa đến
Sao anh đã đi rồi

Tiếng nói ai vừa nói
Hầm sáng nét ai cười

Bàn tay ai còn ấm
Sốt rừng tóc ai rơi

Gương tựa tường dõi bóng
Bằn bặt mặt gương soi

Lá rừng nguyên sắc áo
Lối mòn nguyên dáng người

Lòng em nguyên nỗi đợi
Nguyên khắc giờ không trôi

Ráng chiều hay lửa trận
Cháy mãi phía chân trời!


Trạm 27 Tây Trường Sơn 1972

Nguồn: Trần Ninh Hồ, Những dấu ấn chưa qua (thơ), NXB Hội nhà văn, 2017