Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 17/01/2017 07:54

Vẫn biết làm sao em nhớ mãi
Một người như thể bao người qua!
Thảo nguyên từ ấy loài hoa dại
Đã hoá hoa quen trước cửa nhà


Kon Tum, 1994

Nguồn: Trần Ninh Hồ, Thấp thoáng trăm năm (thơ), NXB Văn hoá, 1996