Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 15/01/2017 10:34

Nàng bảo trong mơ nàng đã giết ta
Nhiều lần lắm, vì yêu ta tha thiết!
Nàng đâu biết bởi nhiều lần bị giết
Nên ta luôn yêu nàng với sức lực... hồi sinh!


1994

Nguồn: Trần Ninh Hồ, Thấp thoáng trăm năm (thơ), NXB Văn hoá, 1996