Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 24/08/2013 21:05, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 31/12/2016 08:29

Hình như là tiếng sáo
Sinh ra trước mũi tên
Hình như là ngọn giáo
Sinh ra sau cây đàn


1994
Nguồn: Trần Ninh Hồ, Thấp thoáng trăm năm (thơ), NXB Văn hoá, 1996