Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 17/01/2017 07:47

Đẹp đến như xa lạ
Em về bản nào đây
Mây thẫn thờ như núi
Núi thẫn thờ như mây


1995

Nguồn: Trần Ninh Hồ, Thấp thoáng trăm năm (thơ), NXB Văn hoá, 1996