Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 16/01/2017 08:08

Chiều nay nắng cũng lưng đồi
Cũng vàng mơ tận cuối trời. Cũng tôi
Người chiều ấy đã muôn nơi
Chỉ còn tôi với cuối trời. Vàng mơ...


1990

Nguồn: Trần Ninh Hồ, Thấp thoáng trăm năm (thơ), NXB Văn hoá, 1996