Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 17/01/2017 07:29

Biết rằng ta sẽ mất em
Như ngày sẽ đến và đêm tan rồi
Chợt thương ánh sáng của trời
Soi tìm chi mãi quãng đời vắng em


1991

Nguồn: Trần Ninh Hồ, Thấp thoáng trăm năm (thơ), NXB Văn hoá, 1996