Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 16/01/2017 07:43

Ban mai nào ban mai cho tôi
Chợt một bông hoa sương sớm ven đồi
Tôi sẽ qua. Còn hoa thì ở lại
Ban mai nào rồi cũng mãi xa xôi


1995

Nguồn: Trần Ninh Hồ, Thấp thoáng trăm năm (thơ), NXB Văn hoá, 1996