Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 23/09/2019 19:50

Em muốn anh bình thản
Như muôn đời mặt gương
Dẫu giai nhân, mỹ nữ
Soi vào vẫn bình thường!

Còn anh, anh lại ước
Vỡ hết gương mọi nhà
Giữa trời tìm mặt nước
Soi cá lặn, chim sa!


Nguồn: Trần Ninh Hồ, Những dấu ấn chưa qua (thơ), NXB Hội nhà văn, 2017