Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 18/06/2020 00:05

Muốn điếc ai ơi lại muốn mù,
Mặt đời giáo giở thế này ư?
Căm cho lũ nịnh ba phân lưỡi,
Tỏ với trời xanh một bức thư.
Khí tức xông lên loà chín đợt,
Nỗi oan ngậm mãi để nghìn thu.
Tấm lòng băng tuyết không dơ bụi,
Dù biết dù không tớ cũng ừ!


Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 90, 12-1924