Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/06/2020 09:05

Cái kiếp phù sinh kiếp đã đành,
Nổi chìm chỉ quản nỗi lênh đênh!
Ở nhà, nhà cháy, nhà trơ bụi,
Chơi bạn, bạn tàn, bạn cũng kinh.
Làng báo có mình, làng báo hại,
Hội buôn góp mặt, hội tan tành.
Bực mình những tính mài gươm sắc,
Quyết bắc thang mà hỏi lão xanh!


Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 96, tháng 6-1925