Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/06/2020 08:36

Bể khổ gần vơi bỗng lại tràn,
Nực cười trẻ tạo khéo đa đoan.
Bút lông bỗng chốc xoay giùi sắt,
Lỡ bước nào hay lại lạc đàn.
Tráng sĩ đau lòng thân ỷ lại,
Anh hùng thẹn mặt cảnh vô nhan.
Mặc dầu ai biết ai không biết,
Vầng nguyệt cao treo thấu ruột gan.


Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 96, tháng 6-1925