Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 18/06/2020 00:07

Xô đẩy trường đời đã mấy phen,
Phong trần càng nếm lại càng quen.
Tuôn dòng huyết lệ thương đàn ngốc,
Vang tiếng ruồi xanh gớm lũ hèn!
Buồn ngó người thân khi trở mặt,
Đau nhìn lòng đỏ lúc pha đen.
Sài môn tuyệt khách từ đây nhé,
Trong chốn thư hương có bạn hiền.


Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 90, tháng 12-1924