Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/06/2020 09:04

Quái lạ làm sao tớ chỉ buồn,
Ma buồn âu yếm tớ luôn luôn.
Buồn trông sư tử lim rim ngủ,
Buồn ngó chim lồng cúi cúi luồn.
Buồn trốc toà sen ông tượng gỗ,
Buồn ngoài thành thị lũ con buôn.
Ta buồn ai kẻ buồn chung nhỉ?
Chỉ thấy vui mừng kể mấy muôn.


Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 96, tháng 6-1925