Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Cận đại)
(Chưa có bài thơ nào)

Tác giả cùng thời kỳ

Tạo ngày 01/04/2024 12:36 bởi Vanachi
Trần Hữu Khác hiệu Trọng Hân, sinh ngày 11 tháng 2 âm lịch năm Tự Đức thứ 4, tức 13/3/1851, người làng Thạch Bình, tổng Khuông Phò, huyện Quảng Điền, phủ Thừa Thiên, nay là xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế, có cha là Trần Ngọc Ý, mẹ là Bùi Thị Hiện. Ông là một nhà Nho nổi tiếng hay chữ, đỗ cử nhân năm 1873, đỗ hội nguyên năm 1877. Cùng năm đó, ông thi đình và đỗ đệ tam giáp đồng tiến sĩ xuất thân, đứng sau đình nguyên Phan Đình Phùng.

Trần Hữu Khác làm quan trải dài 35 năm, từ 1875 đến 1910, qua các triều Tự Đức, Dục Đức, Kiến Phúc, Hiệp Hoà, Hàm Nghi, Đồng Khánh, Thành Thái, Duy Tân, kinh qua những chức Tư vụ Bộ Lễ, Tri phủ Tiên Hưng tỉnh Thái Bình, Ngự sử, Chưởng ấn, Hàn lâm viện Biên tu, Án sát. Quan lộ của ông gặp nhiều thăng trầm vì bản tính ông luôn ngay thẳng,…