Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bốn chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 04/02/2016 17:18

Sao trăng bỏ mẹ
Đi theo mây hoài?
Đêm mẹ trăng nhớ
Biết tìm hỏi ai?


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]