72.86
Thể thơ: Thơ mới bốn chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 04/02/2016 17:04

Trên tờ giấy trắng
Bút chì khoắng dậy:
- Cá quẫy đuôi xanh
Chim hót chuyền cành
Mây bay gấp gấp...

Làm cả trời đất
Từ cây bút chì


Nguồn: Trần Hồng Thắng, Quà của mẹ (thơ), Hội Văn học nghệ thuật Cần Thơ, 1993