72.86
Thể thơ: Thơ mới bốn chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 05/02/2016 17:04

Trên tờ giấy trắng
Bút chì khoắng dậy:
- Cá quẫy đuôi xanh
Chim hót chuyền cành
Mây bay gấp gấp...

Làm cả trời đất
Từ cây bút chì


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]