11.00
Thể thơ: Thơ mới bốn chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 04/02/2016 17:09

Mặt trời đứng đầu
Bóng cây tròn to
Ồ, cây cũng biết
Viết ra chữ O


Nguồn: Trần Hồng Thắng, Quà của mẹ (thơ), Hội Văn học nghệ thuật Cần Thơ, 1993