11.00
Thể thơ: Thơ mới bốn chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 05/02/2016 17:09

Mặt trời đứng đầu
Bóng cây tròn to
Ồ, cây cũng biết
Viết ra chữ O


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]