32.33
Thể thơ: Thơ mới bốn chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi hongha83 vào 03/02/2016 19:19

Ai nhuộm bầu trời
Đêm đen, ngày trắng?
Điện xoè tên nắng
Bắn tan bóng đêm


Nguồn: Trần Hồng Thắng, Quà của mẹ (thơ), Hội Văn học nghệ thuật Cần Thơ, 1993