Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Đường luật biến thể
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 08/07/2020 09:54

Trên vì nước, dưới vì dân,
Nóng ruột như nung biết mấy lần;
Hỏi vạc chưa từng yên vạc Hán,
Thấy gio thêm những giận gio Tần;
Vảnh tai vũ trụ ba ngôi vững,
Mở miệng kiền khôn bốn tấc cân;
Thiên hạ khiến cho hoà ấm cả,
Đời đời ai chẳng đội công ân!


Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 130, tháng 6-1928