Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 20/07/2020 11:50

Thăm thẳm cung gương mở mặt mày,
Anh hùng dụng được mấu nhiêu tay;
Vành tròn tả hữu kim thường trỏ,
Xếp nhặt kiền khôn máy vẫn xoay.
Dầu mỡ đã từng năm tháng hưởng,
Bụi rờm chi quản gió mây bay,
Đứng giờ công việc cho ngơi nghỉ,
Chút lượng yêu dân chỉn giãi bày.


Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 136, tháng 1&2-1929