Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Nam Tống, Kim)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lý Thanh Chiếu (42 bài)
- Lục Du (101 bài)
- Tân Khí Tật (42 bài)
- Nguyên Hiếu Vấn (54 bài)
- Nhạc Phi (6 bài)
Tạo ngày 09/07/2005 03:18 bởi Vanachi
Trần Duẫn Bình 陳允平 (thế kỷ 13) tự Quân Hành, hiệu Tây Lộc, triều Tống ông có làm quan, sau khi nhà Tống mất, nhà Nguyên có triệu vào kinh nhưng ông không chịu làm quan. Tác phẩm của ông có 2 tập: Nhật hồ ngư xướngHoà thanh điền từ.