Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
27 bài thơ
Tạo ngày 17/11/2013 09:44 bởi hongha83
Trần Chính (1940-) là nhà thơ Việt Nam, quê ở làng Cậy, Cẩm Bình, Hải Dương. Ông vốn là kỹ sư quản lý kinh tế, đã qua trường Nguyễn Ái Quốc 1 khoá 1980-1982. Thơ được in trên báo và tạp chí văn học Thái Bình. Nhà thơ Kim Chuông đã nhận xét về thơ ông như sau: "Thơ Trần Chính chạy trên cự ly ngắn. Những mảnh nhỏ, rời. Những phác thảo chấm phá. Những kết cấu lành, cũ. Những phát hiện quen, gần. Những vang vọng thoáng, chợt... tạo nên dư vị riêng. Dư vị của giọng điệu lắng thầm, xa gợi".

Tác phẩm:
- Nhành mai trước cửa (thơ), Sở Văn hoá thông tin Thái Bình, 1990

 

Nhành mai trước cửa (1990)