Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 18/11/2013 09:55

Muộn màng
          trước cửa
                     nhành mai
Lời xuân đi, nói với ai điều gì
Hoa kia nở chẳng đúng thì
Vì hoa, hay bởi tại vì gió đông


Nguồn: Trần Chính, Nhành mai trước cửa (thơ), Sở Văn hoá thông tin Thái Bình, 1990