21/05/2022 07:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhành mai trước cửa

Tác giả: Trần Chính

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 17/11/2013 09:55

 

Muộn màng
          trước cửa
                     nhành mai
Lời xuân đi, nói với ai điều gì
Hoa kia nở chẳng đúng thì
Vì hoa, hay bởi tại vì gió đông
Nguồn: Trần Chính, Nhành mai trước cửa (thơ), Sở Văn hoá thông tin Thái Bình, 1990

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Chính » Nhành mai trước cửa