Anh đi trẩy hội chùa Hương
Thuyền vào suối Yến trên đường gặp em
Ngỡ ngàng tưởng lạ mà quen
Đúng rồi, em ở phố bên phường ngoài
Thuyền đông vai sát vào vai
Mái chèo khua nhịp cho ai xiêu lòng
Suối chiều bên đục bên trong
Đục trong cũng bởi tự lòng ta thôi
Em đi đã mấy hội rồi
Để thương, để nhớ cho người cùng quê
Mỗi năm đến hội ta về
Em ơi, có nhớ lời thể hai ta
Hội chùa còn hẹn ngày xa
Niềm thương còn hẹn
                     Tôi
                            và em đây


Nguồn: Trần Chính, Nhành mai trước cửa (thơ), Sở Văn hoá thông tin Thái Bình, 1990