Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 18/11/2013 11:16

Ở trong thâm lặng anh vẫn đợi
Vành trăng đêm ấy nói lời yêu
Có phải ngày đi như bóng nước?
Vừa thoảng qua thôi
                    nắng đã chiều!


Nguồn: Trần Chính, Nhành mai trước cửa (thơ), Sở Văn hoá thông tin Thái Bình, 1990