Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Nguyễn)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Hồ Xuân Hương (154 bài)
- Nguyễn Du (275 bài)
- Nguyễn Công Trứ (131 bài)
- Bà huyện Thanh Quan (10 bài)
- Cao Bá Quát (386 bài)
Tạo ngày 04/04/2022 01:54 bởi tôn tiền tử
Trần Công Dương 陳功揚 còn có tên là Trần Ngọc Toàn, quê xã Hoành Đông, huyện Giao Thuỷ, nay thuộc xã Hoành Sơn, huyện Giao Thuỷ, tỉnh Nam Định. Ông đỗ cử nhân khoa Tân Dậu (1861), được bổ Huấn đạo Nam Trực, thăng Đồng tri phủ. Sau khi giặc Pháp chiếm nước ta, ông bỏ quan về nhà dạy học và nuôi mẹ. Học trò của ông có nhiều người nổi tiếng, như tiến sĩ Vũ Hữu Lợi.