Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Trần Đức Phổ vào 03/07/2019 22:22

Thơ phú bao năm với bạn hiền
Giữ tình tri ngộ bởi tương liên
Một phương trời mộng còn ngăn cách
Hai quả tim yêu chửa nối liền
Kẻ nhớ đong từng mùa ly biệt
Người chờ đếm mỗi khắc đoàn viên
Xuân này có lẽ xuân vui nhất
Nâng chén tao phùng giữa cảnh tiên


13-12-2018