24/03/2023 19:45Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tình thi nhân

Tác giả: Trần Đức Phổ - Trần Văn Thư

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Trần Đức Phổ vào 02/07/2019 22:22

 

Thơ phú bao năm với bạn hiền
Giữ tình tri ngộ bởi tương liên
Một phương trời mộng còn ngăn cách
Hai quả tim yêu chửa nối liền
Kẻ nhớ đong từng mùa ly biệt
Người chờ đếm mỗi khắc đoàn viên
Xuân này có lẽ xuân vui nhất
Nâng chén tao phùng giữa cảnh tiên
13-12-2018

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Đức Phổ » Tình thi nhân