Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 23/07/2019 00:43, số lượt xem: 210

Mắt ai chan chứa nỗi buồn
Cho thơ
Quên cả ngọn nguồn
Đi hoang.
Mắt ai thăm thẳm mây ngàn
Chim bằng soãi cánh
Vỡ toang
rừng chiều!
Mắt ai hun hút cô liêu
Quan san
Vạn dặm
Tiêu điều hoang vu!
Mắt ai
Buồn mãi thiên thu
Thoáng trong đáy mắt nghìn xưa
Hiện về!

7/2016