Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 12/07/2019 22:41, số lượt xem: 169

Cái ngày hai đứa giận nhau
Con mắt chẳng ngó, mày chau lạnh lùng
Cái đầu nghĩ ngợi mông lung
Cái chân muốn bước…ngại ngùng lại thôi!
Miệng hoa cũng chẳng nói cười
Hình như thế giới…bóng người vắng tanh!

Cái ngày hai đứa làm lành
Con mắt lúng liếng, mày thanh nhu mì
Cái đầu chẳng thể nghĩ chi
Cái chân bịn rịn bỏ đi không đành!
Môi hồng cười nói lanh chanh
Hình như trời đất chỉ dành riêng ta!

Trọn đời đừng dỗi hờn nha
Cứ lành như thế mới là…dễ thương!

05-5-2017