ai giúp mình phân tích bài thơ này với, có nhiều chỗ mình không hiểu, cảm ơn trước nha :D