Nhớ quê Văn Lãng, Hoàng Văn Thụ
Khí phách kiên cường một “tấm thành
Ngọc nát” lại lành lưu vạn cổ
Đời sau còn nhớ mãi thơ anh.