07/03/2021 10:13Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Buổi sớm ở Na Sầm III

Tác giả: Trần Đông Phong

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Trần Đông Phong vào 02/10/2014 08:59

 

Nhớ quê Văn Lãng, Hoàng Văn Thụ[1]
Khí phách kiên cường một “tấm thành[2]
“Ngọc nát[3]” lại lành lưu vạn cổ
Đời sau còn nhớ mãi thơ anh[4].
[1] Nhà cách mạng lớn quê ở Văn Lãng.
[2, 3] Tấm thành, ngọc nát: thơ của Hoàng Văn Thụ: "Ngọc nát còn hơn giữ ngói lành", "Trước sau xin giữ tấm lòng thành".
[4] Hoàng Văn Thụ có bài thơ "Nhắn bạn" được lưu truyền.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Đông Phong » Buổi sớm ở Na Sầm III