Đời người mấy độ bốn mươi năm
Nhập học năm nao tuổi mới rằm
Dã ngoại trốn cô chơi thoả thích
Trong trường cùng bạn học còn chăm?
Bảy tư bỡ ngỡ nơi trường mới
Mười bốn dạn dầy bạn cũ thăm
Việt Đức chúng ta nay tụ họp
Đời người mấy độ bốn mươi năm.


Bài này được đăng trong cuốn thơ Tới đêm chuông điểm giờ (Trần Đông Phong, NXB Thế giới, 2015).