Nếu đọc "Bến không chồng" rồi, bạn sẽ thấy bài thơ này rất xúc động. Thích nhất 2 câu:
"Trong chiến tranh ta coi thường cái chêt
Sao bây giờ gục ngã trước bình minh?"