Dòng Mê Kông như gã giang hồ đi lâu chưa về
Cánh đồng phanh ngực đợi phù sa mệt mỏi
Những vạt đê bối rối
Cản niềm hoan lạc thiên nhiên

Trong nguyên lý bầy đàn
Xin đừng  khép vạt đê đức hạnh
Tổn thương dòng Mê Kông kiêu hãnh
Làm đau những hạt thóc vàng.


15/10/2004