15.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/01/2015 10:19

Biết không thể
xanh hơn được nữa
lá buông mình
vô tư
rơi

Nhường cành xanh
cho lộc non tươi nõn
vẫy gọi chim về
ríu rít…
thế thôi.


Nguồn: Trương Tuyết Mai, Nghe trăng, NXB Văn học, 2009