Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/01/2015 10:36

Đủ rồi thế giới ảo ơi!
Đừng ru ta
      bằng bản tình ca mật ngọt

Đừng đẩy ta vào
        lưới tình không lối thoát

Đừng nâng ta bay
              trong ảo giác say.

Ta muốn nghe tim mình bổi hổi
chạm nỗi đau
           bèo bọt phận người.

Ta muốn nghe chân mình chạm đất
chạm tiếng cười
           tiếng khóc nhân gian.


Nguồn: Trương Tuyết Mai, Nghe trăng, NXB Văn học, 2009