Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/01/2015 10:30

Anh lặng im
em ngùn ngụt lửa
giá băng anh
đông cứng tình em


Nguồn: Trương Tuyết Mai, Nghe trăng, NXB Văn học, 2009